Úvod do počítačovej Grafiky

Projekt : Tancujúca postavička

Finálne video :)